PORTFOLIO - OUDER WERK

 

Klik op de afbeelding of de titel om de video te bekijken.

 

Het Edelhert in Nederland is de film waarmee Luc Enting in 1996 doorbrak als natuurfilmer. De film belicht het roodwild van de ijstijd tot aan het heden.

 

Ambassadeur van de natuur laat zien welke obstakels en problemen het edelhert tegenkomt in de "ecologische hoofdstructuur" van Nederland.

 

Oosterschelde in opdracht van het Nationaal Park Oosterschelde in het kader van de werkconferentie Zandhonger. Vertelstem: Paskal Jakobsen (Bløf).

 

Stuifzand is een film in het kader van het stuifzandherstelplan in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Vertelstem: Kluun.

 

De Wadden, geven en nemen is een film in opdracht van Natuurmonumenten over de noodzaak van bescherming van dit unieke natuurgebied.

 

Capreolus Capreolus, reeënsprongen in Nederland

is gemaakt in opdracht van Vereniging Het Reewild om bij te dragen aan het behoud van duurzame populaties reeën in Nederland.

Bedevaart voor de natuur vertelt het verhaal van een man, een vrouw, een hond en 54 schapen. Via een haast onmogelijke tocht over de Heuvelrug vroegen zij aandacht voor het verbinden van natuurgebieden.

Natuur, beeld en verbeelding toont de geschiedenis van het Nationale Park Hoge Veluwe, verweven met het markante leven van het echtpaar Kröller-Müller, tegen het decor van Jachthuis St. Hubertus.

Veluwe 2010 is een gedramatiseerde film over het ontstaan van de Veluwe als één aaneengesloten natuurgebied.

 

Levend Hoogveen vertelt het verhaal van het hoogveen in Nederland. Van oudsher maakte het een groot deel van ons land uit, maar daar is nog maar 2% van over.